Temperatura w inteligentnym domu podlega stałej kontroli. Wpływa to bardzo znacząco na poprawę jakości życia oraz na oszczędność zużywanej energii. Na temperaturę w domu wpływ ma wiele czynników a stacja pogodowa zainstalowana na zewnątrz budynku informuje system o spadku lub jej wzroście i automatycznie dostosowuje temperaturę do zdeklarowanej.

Sterowanie temperaturą daje duże oszczędności:
ogrzewanie zgodne z potrzebami,
niska wilgotność powietrza obniża straty ciepła,
kontrola CO2 włączanie wentylacji gdy jest ona niezbędna,
okna otwarte, ogrzewanie wyłącza się automatycznie,
ekologiczne ogrzewanie wody – pobieranie wody z systemu solarnego,
Ogrzewanie C.O.
Inteligentny system może sterować klimatyzacją, ogrzewaniem elektrycznym lub C.O.W zależności od tego czy jest to ogrzewanie z węzła miejskiego, czy też z pieca, system potrafi zarządzać i regulować temperaturą grzania centralnie i lokalnie. Steruje ogrzewaniem podłogowym i każdym innym indywidualnym systemem który odpowiada za temperaturę w budynku.