Wykonujemy sterowanie roletami wewnętrznymi i zewnętrznymi w systemie KNX. Zastosowanie automatyki w roletach jest doskonałym uzupełnieniem funkcji jakie powinny spełniać. System KNX pozwala na dowolną konfigurację sterowania roletami.
Podstawowe funkcje sterowania
opuszczanie wybranych rolet w zależności od nasłonecznienia,
rolety sprzężone z alarmem – wyjście z domu powoduje automatyczne opuszczenie rolet,
praca rolet ze stacją pogodową – opuszczenie rolet w przypadku bardzo złej pogody
Ręczne Sterowanie roletami
To tylko niektóre przykłady zastosowania sterowania roletami KNX jakie realizujemy u naszych klientów. Oprócz pracy automatycznej mamy oczywiście do dyspozycji sterowanie ręczne za pomocą przycisków oraz krokowe podnoszenie i opuszczanie rolet.
Każdą roletę programujemy wg potrzeb naszych klientów. Dostosowujemy system KNX sterowania roletami tak by był jak najbardziej wygodny i bezpieczny dla użytkowników.